Informatie verwijzers

Cliënten voor Eigenwijz! kunnen via wettelijke verwijzers (huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een gecertificeerde instelling) of gemeentelijke toegang (Aan-Z/Hulst voor Elkaar/Porthos Sluis) middels een verwijsbrief of toewijzingsbericht verwezen worden.

In de verwijsbrief van een wettelijke verwijzer moet worden aangegeven:

  • Dat het een verwijzing voor basis GGZ betreft
  • Een korte omschrijving van de aanmeldklachten
  • de verwijzing is voorzien van een (elektronische) handtekening en/of praktijkstempel

Indien de cliënt en/of ouders toestemming geeft, ontvangt de wettelijke verwijzer bericht:

– bij aanvang behandeling
– na diagnostische onderzoek
– bij significante veranderingen in het behandelproces
– bij afsluiting van de behandeling