Informatie verwijzers

Vaak zijn de zorgen of problemen waar je last van hebt een uitkomst van gebeurtenissen in je leven (thuis, op school of in je vrije tijd) in combinatie met de manier waarop je met deze gebeurtenissen omgaat en hoe je bent als persoon.

Bij praktijk Eigenwijz! proberen we met elkaar zicht te krijgen op de belangrijke gebeurtenissen in jouw leven en de manier waarop je hiermee om gaat, zodat jouw zorgen of problemen waar je last van hebt beter begrepen kunnen worden. Wanneer we dit goed in kaart hebben gebracht (soms met behulp van psychologisch onderzoek), kunnen we een plan van aanpak maken om de zorgen of de problemen waar je last van hebt te verminderen of meer grip op te krijgen.