Informatie verwijzers

Cliënten voor Eigenwijz! kunnen via wettelijke verwijzers (huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een gecertificeerde instelling) of gemeentelijke toegang (Aan-Z/Hulst voor Elkaar/Porthos Sluis) middels een verwijsbrief of toewijzingsbericht verwezen worden.

In de verwijsbrief van een wettelijke verwijzer moet worden aangegeven:

 • Dat het een verwijzing voor jeugd GGZ betreft (basis GGZ & specialistische GGZ – midden complex)
 • Een korte omschrijving van de aanmeldklachten
 • de verwijzing is voorzien van een (elektronische) handtekening en/of praktijkstempel

Indien de cliënt en/of ouders toestemming geeft, ontvangt de wettelijke verwijzer bericht:

– bij aanvang behandeling
– na diagnostische onderzoek
– bij significante veranderingen in het behandelproces
– bij afsluiting van de behandeling

Er zijn klachten en omstandigheden waarvoor Eigenwijz! niet de aangewezen praktijk is om een behandelaanbod te bieden. Voor een overzicht van deze klachten en omstandigheden klikt u hier.

Overige praktische informatie
 • Openingstijden: Anika werkt op woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Jenny werkt op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
 • Bij verhindering dienen afspraken minimaal 1 werkdag van tevoren voor 9.30 uur te worden afgezegd (per mail/voicemail). Indien die afspraak niet wordt afgezegd, wordt € 35 in rekening gebracht.
 • In de volgende gevallen is Eigenwijz! NIET de aangewezen praktijk om behandeling te bieden;
 • Een IQ lager dan 85 (een cliënt in het grensgebied wordt op casusniveau geëvalueerd)
 • (Opvoedings-)problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals verwaarlozing, verslaving, mishandeling of een vechtscheiding van ouders waarin er sprake is van structurele fysieke en/of emotionele onveiligheid voor het kind waar bijvoorbeeld middels ‘Signs of Safety’ eerst aan de veiligheid voor het kind gewerkt moet worden alvorens behandeling opgestart kan worden
 • Crisisgevoeligheid (zoals suïcidaliteit, eetproblematiek of hoogoplopende escalaties met fysieke agressie)
 • Wij doen geen onderzoek naar en/of behandeling naar leerproblemen (dyslexie/dyscalculie) of motorische problemen (DCD)
 • Wij doen geen systeemonderzoeken in het kader van een vraag van de Raad van de kinderbescherming
 • Ernstig agressief of delict gedrag
 • Onvoldoende draagkracht en/of motivatie bij het systeem om tot verandering te komen
 • Onvoldoende perspectief waar een kind mag/ en kan opgroeien
 • 24-uurs zorg
 • Somatische zorg
 • Indien client en het systeem niet in staat zijn om naar onze therapieruimtes te komen