Dossierbeheer

Gedurende de behandeling wordt een dossier gevormd. Ouders en/of cliënt hebben recht op inzage van het eigen dossier. Men mag feitelijke onjuistheden laten verbeteren en de eigen mening aan het dossier laten toevoegen wanneer men het niet eens is met wat zij in hun dossier lezen. Wettelijk dient het dossier 15 jaar bewaard te worden waarna alle gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier ook eerder na beëindiging van de behandeling worden vernietigd.