Overige praktische informatie

  • Openingstijden: Anika werkt op woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Jenny werkt op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
  • Bij verhindering dienen afspraken minimaal 1 werkdag van tevoren voor 9.30 uur te worden afgezegd (per mail/voicemail). Indien die afspraak niet wordt afgezegd, wordt € 35 in rekening gebracht.
  • In de volgende gevallen is Eigenwijz! NIET de aangewezen praktijk om behandeling te bieden;

– Een IQ lager dan 85 (een cliënt in het grensgebied wordt op casusniveau geëvalueerd)
– (Opvoedings-)problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals verwaarlozing, verslaving, mishandeling of een vechtscheiding van ouders waarin er sprake is van structurele fysieke en/of emotionele onveiligheid voor het kind waar bijvoorbeeld middels ‘Signs of Safety’ eerst aan de veiligheid voor het kind gewerkt moet worden alvorens behandeling opgestart kan worden
– Crisisgevoeligheid (zoals suïcidaliteit, eetproblematiek of hoogoplopende escalaties met fysieke agressie)
– Wij doen geen onderzoek naar en/of behandeling naar leerproblemen (dyslexie/dyscalculie) of motorische problemen (DCD)
– Wij doen geen systeemonderzoeken in het kader van een vraag van de Raad van de kinderbescherming
– Ernstig agressief of delict gedrag
– Onvoldoende draagkracht en/of motivatie bij het systeem om tot verandering te komen
– Onvoldoende perspectief waar een kind mag/ en kan opgroeien
– 24-uurs zorg
– Somatische zorg
– Indien client en het systeem niet in staat zijn om naar onze therapieruimtes te komen