Intakeprocedure

Wanneer het aanmeldformulier is ingevuld, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen om de aanmelding met u door te nemen en te kijken of praktijk Eigenwijz! een passend behandelaanbod heeft voor uw hulpvraag. Wanneer dit het geval is, plannen we een afspraak voor een intake.

In de intake (1 of 2 gesprekken en enkele vragenlijsten) brengen we gezamenlijk met ouder(s)/verzorger(s) de zorgen, de hulpvraag en de bredere ontwikkeling van het kind/jongere binnen verschillende levensdomeinen (thuis, school, vrije tijd) in kaart. Aanvullend op deze gesprekken wordt soms diagnostisch onderzoek verricht om een beter beeld te krijgen van het functioneren van het kind, de jongere of het gezin.