Intakeprocedure

Wanneer het aanmeldformulier is ingevuld, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen om de aanmelding met u door te nemen (triage) en te kijken of Eigenwijz! een passend behandelaanbod heeft voor uw hulpvraag. Afhankelijk van de actuele wachttijden, plaatsen we u tijdelijk op de wachtlijst of plannen we direct een intake in.

Binnen de intake brengen we gezamenlijk met ouder(s)/verzorger(s) de zorgen, de hulpvraag en de bredere ontwikkeling van het kind/jongere binnen verschillende levensdomeinen (thuis, school, vrije tijd) in kaart. Praktisch gezien houdt dit in dat we het eerste gesprek gezamenlijk opstarten (kind/jonger, ouders/verzorgers, Anika en Jenny). Na deze gezamenlijke start, splitsen we de resterende intake op waarbij Anika met het kind of de jongere verder werkt en Jenny met ouders of verzorgers verder praat. We streven er naar om zo spoedig mogelijk een vervolggesprek in te plannen om onze eerste indrukken en voorgenomen behandelopties met u door te nemen.