Dit is Eigenwijz!

Eigenwijz! is een praktijk voor kinderen en jongeren (2,5-18 jaar) met hun ouders en belangrijke anderen. De praktijk staat voor wijzer worden over jezelf in relatie met de belangrijke anderen om je heen. In samenwerking met elkaar zorgen we voor meer inzicht in de bezorgdheden en maken we een plan van aanpak om deze te verminderen of om er meer grip op te krijgen. Eigenwijz! is een kleinschalige praktijk met twee behandelaren (Anika Goethals en Jenny Kint) en staat voor zorg op maat met een betrokken benadering. Sinds mei 2020 is Eigenwijz! aangesloten bij samenwerkingsverband De Brug.

Hieronder stellen wij ons kort voor:

Anika Goethals is GZ-psycholoog, EMDR-practitioner, Re-Attach- en speltherapeut. Anika heeft werkervaringen binnen uiteenlopende vakgebieden opgedaan zoals de revalidatie, de zor g voor mensen met een verstandelijke en/of zintuiglijke beperking, de basis GGZ en de specialistische GGZ. Binnen Eigenwijz! werkt Anika voornamelijk met de kinderen en jongeren in een individuele behandeling.

Jenny Kint is systeemtherapeutisch werker, OKI-B behandelaar en Re-Attach therapeut. Jenny heeft werkervaringen binnen uiteenlopende vakgebieden opgedaan zoals de kindergehandicaptenzorg, de kinderpsychiatrie en de jeugdzorg . Binnen Eigenwijz! werkt Jenny voornamelijk met de ouders of met ouders en kind gezamenlijk binnen een gezinsbehandeling.