Nieuws

Update Cornavirus (6-6-2020)

Beste cliënten van Eigenwijz!

Inmiddels worden de behandelingen weer zo goed als mogelijk vorm gegeven met extra aanpassingen op basis van de informatie van onze beroepsgroepen (NIP/NVRG) en de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).

Ter info nog even de belangrijkste maatregelen en afspraken op een rijtje:

-Afspraken op kantoor kunnen plaatsvinden indien er geen klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts > 38˚ C, hoofdpijn, je ziek voelen, diarree) zijn. Per gezin wordt eveneens gekeken en besproken wat het meest passend en wenselijk is (face-2-face/beeldbellen).
Neem bij klachten even contact op met de behandelaar. We kunnen de afspraak verzetten of via beeldbellen plaats laten vinden.

-De toegangsdeuren voor bezoekers van M2go City blijven gesloten. Cliënten van Eigenwijz! kunnen alleen onder begeleiding van de behandelaren toegang krijgen tot het gebouw. Kom niet te vroeg, liefst precies op tijd. Bel/sms/app even de behandelaar wanneer je er bent. We komen je dan zo spoedig mogelijk halen. Bij einde afspraak begeleidt de behandelaar de cliënten wederom naar de uitgang. Binnen het gebouw wordt middels pijlen op de grond de looprichting (eenrichtingsverkeer) gemarkeerd.

-In de centrale hal van M2go City staat bij de trap beneden een dispenser met desinfecterende
handgel. We vragen de cliënten van Eigenwijz! bij aanvang en vertrek de handen te desinfecteren.

-In het kantoor vinden de afspraken plaats met een plexiglas scherm ertussen. De kamer wordt
geventileerd en de tafel, scherm, deurklinken en materialen worden na iedere afspraak gereinigd.

We volgen hiermee de informatie van onze beroepsgroep en aangescherpte richtlijnen van het RIVM en zullen deze ook blijven volgen.