Aanmelden en verwijzing

Aanmelden en verwijzing

Een verwijzing naar praktijk Eigenwijz! kan via wettelijke verwijzers (huisarts, jeugdarts, medisch specialist), gemeentelijke toegang (Aan-Z Terneuzen/Hulst voor Elkaar/Porthos Sluis) en gecertificeerde instellingen middels een verwijsbrief of toewijzingsbericht.

In de verwijsbrief van een wettelijke verwijzer moet worden aangegeven:

  • Dat het een verwijzing voor Jeugd GGZ betreft
  • Een korte omschrijving van de aanmeldklachten
  • De verwijzing is voorzien van een (elektronische) handtekening en/of praktijkstempel

Naast de verwijsbrief of toewijzingsbericht kunt u uw kind/jongere via het aanmeldformulier op de site aanmelden. Als je 16 jaar of ouder bent, mag je dit formulier ook zelf invullen.