Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg met respect voor de cliënt is binnen Praktijk Eigenwijz! erg belangrijk. Mocht in de werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met uw behandelaar te bespreken. Er zal zorgvuldig gekeken worden hoe uw klacht verholpen kan worden. Indien gewenst kunt u met dit formulier uw klacht schriftelijk kenbaar maken.

FOR-501-Klachtenformulier-190524-V2

Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg (KPZ) of bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) waar Eigenwijz! bij aangesloten is.

Daarnaast bent u eveneens in de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning bij Klachten door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg of Zorgbelang-Brabant.