Home

Zit uw kind niet lekker in z'n vel?

Actuele wachttijden

Heeft uw tiener iets meegemaakt, wat hij of zij moeilijk kan loslaten?

Actuele wachttijden

Is uw kind angstig ?

Actuele wachttijden

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind of jongere?

Actuele wachttijden

Loopt het momenteel niet prettig in het gezin?

Actuele wachttijden

Over Eigenwijz!

Praktijk Eigenwijz! is een eenmanspraktijk voor kinder- en jeugdpsychologie (van 4 tot 18 jaar) in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De GBGGZ voorziet in hulp aan kinderen en jongeren die geen langdurig traject nodig hebben. Kinderen en jongeren met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen worden hierin begeleid of behandeld. Binnen de generalistische basis ggz worden ook kinderen begeleid met een ernstige psychiatrische stoornis met stabiele problematiek die geen behandeling, maar wel langdurige monitoring behoeven. Praktijk Eigenwijz! is ingebed in samenwerkingsverbanden op vlak van diagnostiek en interdisciplinair overleg en werkt samen met een systeemtherapeutisch werker.