Home

Zit uw kind niet lekker in z'n vel?

Heeft uw tiener iets meegemaakt, wat hij of zij moeilijk kan loslaten?

Is uw kind angstig ?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind of jongere?

Loopt het momenteel niet prettig in het gezin?

Over Eigenwijz!

Praktijk Eigenwijz! is een eenmanspraktijk voor kinder- en jeugdpsychologie (van 4 tot 18 jaar) in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De GBGGZ voorziet in hulp aan kinderen en jongeren die geen langdurig traject nodig hebben. Kinderen en jongeren met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen worden hierin begeleid of behandeld. Praktijk Eigenwijz! is ingebed in samenwerkingsverbanden op vlak van diagnostiek en interdisciplinair overleg.