Informatie voor jongeren

Vaak zijn de zorgen of problemen waar je last van hebt een uitkomst van gebeurtenissen in je leven (thuis, op school of in je vrije tijd) in combinatie met de manier waarop jij en je ouders of belangrijke anderen met deze gebeurtenissen omgaan en hoe je bent als persoon (Debruyne, Haeck et al, 2010).

Bij Eigenwijz! proberen we met elkaar zicht te krijgen op de belangrijke gebeurtenissen in jouw leven en de manier waarop jij en je ouders of belangrijke anderen hiermee om gaan, zodat jouw problemen waar je last van hebt of de zorgen die anderen over jou hebben, begrepen kunnen worden. Wanneer we dit goed in kaart hebben gebracht (soms met behulp van psychologisch onderzoek), kunnen we een plan van aanpak maken om de problemen waar je last van hebt of de zorgen van anderen over jou te verminderen of meer grip op te krijgen.