Informatie voor verwijzers

Cliënten voor Eigenwijz! kunnen via wettelijke verwijzers (huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een gecertificeerde instelling) of gemeentelijke toegang (Aan-Z/Hulst voor Elkaar/Porthos Sluis) middels een verwijsbrief of toewijzingsbericht verwezen worden.

In de verwijsbrief van een wettelijke verwijzer moet worden aangegeven:

  • Dat het een verwijzing voor jeugd GGZ betreft (basis GGZ & specialistische GGZ – midden complex)
  • Een korte omschrijving van de aanmeldklachten
  • de verwijzing is voorzien van een (elektronische) handtekening en/of praktijkstempel

Indien de cliënt en/of ouders toestemming geeft, ontvangt de wettelijke verwijzer bericht:

– bij aanvang behandeling
– na diagnostische onderzoek
– bij significante veranderingen in het behandelproces
– bij afsluiting van de behandeling

Er zijn klachten en omstandigheden waarvoor Eigenwijz! niet de aangewezen praktijk is om een behandelaanbod te bieden. Voor een overzicht van deze klachten en omstandigheden klikt u hier.