Informatie voor ouders

Alle kinderen zitten wel eens niet lekker in hun vel, hebben het lastig op school of ervaren moeilijkheden met hun vrienden of vriendinnen. Niet meteen reden om hulp in te schakelen. Maar als ouder heb je vaak wel in de gaten als je kind het echt moeilijk heeft en jullie er samen niet meer uitkomen. Het raakt je als ouder je kind zo te zien worstelen en het kan je een machteloos gevoel geven. Binnen Eigenwijz! denken we graag met jullie mee. Voor onze werkwijze verwijzen we graag naar onze aanbod pagina.

Klachten die onder meer binnen praktijk Eigenwijz! behandeld worden, zijn:

  • Angstklachten
  • Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld
  • Faalangst
  • Stemmingsklachten (somberheid)
  • Dwangklachten
  • Traumatische gebeurtenissen (middels EMDR)
  • Ontwikkelingsproblemen (o.a. autisme spectrum problematiek en ADHD )
  • Gedragsproblemen (o.a. snel boos worden)
  • Opvoedingsproblemen
  • Overige sociaal-emotionele en psychosociale problemen

Er zijn klachten en omstandigheden waarvoor Eigenwijz! niet de aangewezen praktijk is om een behandelaanbod te bieden. Voor een overzicht van deze klachten en omstandigheden klikt u hier.

Informatie over de intakefase en het verdere verloop vindt u hier.

Twijfelt u of wij uw kind/jongere en u kunnen helpen, neem dan gerust contact met ons op.