Behandeling

Na de intake bespreken we in het adviesgesprek het behandelplan waar een samenvatting staat van de verzamelde informatie, de behandeldoelen en de werkwijze. Binnen praktijk Eigenwijz! wordt met name gewerkt met psycho-edcuatie (voorlichting), cognitieve gedragstherapie, systemische ouder- en gezinsbehandeling, EMDR en ReAttach.

Psycho-educatie:
Psycho-educatie is een ander woord voor voorlichting. Bij psycho-educatie geeft een behandelaar aan een cliënt informatie over een specifiek, psychisch probleem, zoals bijvoorbeeld angst, depressie of autisme. Er wordt advies gegeven over hoe een cliënt – maar ook diens partner, familieleden, vrienden of kennissen – het beste met het probleem van de cliënt om kunnen gaan. Psycho-educatie geeft zowel de cliënt, als belangrijke anderen in de buurt van de cliënt handvatten, die meehelpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat inzicht en meer begrip.

Cognitieve gedragstherapie:
Met cognitieve gedragstherapie leer je om anders te denken over lastige situaties. Hierdoor voel je je anders en leer je je anders te gedragen. Zowel tijdens de behandeling als in de thuissituatie voer je oefeningen uit met betrekking tot gedachten en gedrag.  Klik hier voor een filmpje met extra uitleg

Systemische ouder- en gezinsbehandeling
Binnen de systemische ouder- en gezinsbehandeling kijken we naar de moeilijkheden of de zorgen van uw kind of jongere in verbinding met de leefsituatie en de relaties in het gezin of opvoedsituatie. De moeilijkheden of zorgen staan eigenlijk nooit op zichzelf. Het versterken van het gezin of de opvoedsituatie en hiermee dus de relatie tussen kind, gezin en omgeving, helpt om te kunnen groeien en te ontwikkelen. Tijdens de behandeling is er dan ook veel aandacht voor hoe jullie met elkaar omgaan in het gezin, hoe deze patronen zijn ontstaan en hoe groei en verbinding hierin bereikt kan worden. Middels een gezinsspel, observaties, gesprekken over het hier en nu maar ook over bijvoorbeeld de eigen opvoeding van ouders krijgen we meer zicht op de patronen en interacties. Het visueel neerzetten met popjes of voorwerpen, of tekenen van de familieopstelling of van gebeurde situaties werkt helpend bij het inzichtelijk krijgen wat er binnen jullie gezin gebeurt. Hierbinnen zoeken we dan ingangen om mee aan de slag te gaan om tot verandering te komen in gevoel en gedrag van de gezinsleden. Naast aandacht voor de interacties binnen jullie gezin en omgeving, is er ook aandacht voor ondersteuning bij de omgang met moeilijk te sturen gedrag, uitleg rondom het gestelde beeld van jullie kind en het versterken van het ouderschap. Afspraken vinden plaats in wisselende samenstellingen en kunnen zowel op kantoor als thuis plaatsvinden.

EMDR:
EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen. Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling. Op de site van de VEN (Vereniging EMDR Nederland) is aanvullende informatie te vinden. Klik hier voor een animatiefilmpje waarin de werking van EMDR wordt weergegeven

ReAttach:
ReAttach is een laagdrempelige individuele therapievorm, gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Tijdens de therapie werk je aan je zelfbeeld in relatie met de belangrijkste personen in je leven en leer je spanning en gebeurtenissen te relativeren. Denkpatronen die een negatieve invloed hebben op je dagelijks functioneren (disfunctionele denkpatronen) worden vervangen door beter passende patronen.

ReAttach is een kortdurende therapie die je helpt om uit een negatieve spiraal te komen. Zo ontstaat er weer perspectief en ruimte voor groei. Tijdens een sessie worden het spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd door lichte ritmische aanrakingen op de handen en denkopdrachten. De therapie bestaat gemiddeld uit vijf sessies, verspreid over tien tot veertien weken en is geschikt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Een ReAttach traject voor kinderen bestaat uit een gezinsinterventie. Ouders volgen zelf ook enkele ReAttach sessie om het positieve effect van de therapie te vergroten. Voor het kind worden de vorm en inhoud van de therapie aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd.

ReAttach is een jonge interventie met veelbelovende resultaten. De kracht van ReAttach is dat de focus niet ligt op het herbeleven van gebeurtenissen, maar op het stimuleren van informatieverwerking, vergroten van zelfvertrouwen en herstellen van zelfsturing. Hierdoor wordt ReAttach therapie vaak ervaren als een prettige en ontspannende interventie.

ReAttach is ontwikkeld door Paula Weerkamp-Bartholomeus. De interventie is wetenschappelijk onderbouwd en heeft in 2015 de Clinical Neuropsychiatry Award gewonnen. Meer informatie is te vinden op www.reattach.nl