Onderzoek

Om een beter beeld te krijgen van het functioneren van een kind of de jongere kan onderzoek plaatsvinden.

Praktijk Eigenwijz! biedt zowel intelligentie- als sociaal-emotioneel onderzoek aan.

Voor (neuro)psychologisch onderzoek (vaak ten behoeve van diagnostisch onderzoek naar een ontwikkelingsstoornis als ADHD/ASS) is een samenwerkingsverband met collega psychologen van Guus. Guus is een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie in Vlissingen.